Hoe blijven we in harmonie ouders ook na de scheiding?

Na uw scheiding bent u geen partners meer, maar nog steeds de ouders van uw kinderen.

U heeft met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg voor uw kinderen.
Nu ervaart u hoe dat na de scheiding, in het leven van alledag, uitpakt.

Uw ouderschap is voor altijd. Kinderen hebben het recht om na de scheiding met beide ouders te blijven omgaan en van beide ouders te blijven houden. Dat is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Ouders zorgen er samen voor dat kinderen niet van hun ouders scheiden.

Samen-Mediation biedt u de mogelijkheid om af en toe langs te komen en over uw kinderen te praten. U maakt als het ware samen de balans op: hoe gaat het met de kinderen, wat gaat goed en waarover maakt u zich zorgen. U vraagt zich samen af of de afspraken in de praktijk goed werken en waar u zou moeten bijstellen. Indien u samen antwoorden kunt vinden, voorkomt u problemen.

U kunt bij Samen-Mediation terecht met de volgende vragen:

  • We hebben verschil van inzicht in het naleven van ons ouderschapsplan, hoe komen we daaruit?
  • Onze omstandigheden zijn veranderd en we willen het ouderschapsplan aanpassen.
  • Ons contact, overleg of de communicatie werkt niet
  • Ik maak me zorgen over een (van de) kind(eren) wanneer hij/zij bij de andere ouder is/zijn: gaat het wel goed bij de andere ouder?
  • De kinderen krijgen er last van dat onze huisregels/opvoedingsaanpak verschilt.
  • Mijn ex heeft/ik heb een nieuwe relatie. Wat betekent dit voor de kinderen en voor ons als ouders?
  • Hoe gaan we om met gewijzigde omstandigheden in relatie tot de verdeling van de kosten voor de kinderen?

Vastleggen in een vaststellingsovereenkomst

Wanneer u nieuwe afspraken maakt over de verdeling van de zorg voor uw kinderen, of over de kinderalimentatie kunt u dat door ons laten vastleggen in een vaststellingsovereenkomst die u beiden ondertekent.

We hebben een samengesteld gezin, hoe laten we dat zo goed mogelijk werken?

In samengestelde gezinnen hebben kinderen ouders en stiefouders. Zo zijn soms vier volwassenen betrokken bij de opvoeding van een kind en groeit een kind samen op met stiefbroertjes en/of- zusjes. In deze samengestelde gezinnen zal een nieuw evenwicht worden gezocht in de onderlinge verhoudingen. Vaak lukt dit naarmate de tijd verstrijkt op eigen kracht.

Soms is er hulp nodig. Denk aan moeilijk te verenigen karakters, het combineren van verschillende omgangsregelingen, de opvoeding van kinderen met ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Dit vraagt van (nieuwe) ouders en kinderen veel geduld en wijsheid. Als conflicten te slepend worden of te veel eisen van betrokkenen helpen wij u met (leren) luisteren, onder woorden brengen, besluiten nemen en, waar nodig, afspraken maken over verandering van de zorgregeling.