Kunnen we onze relatie verbeteren/voortzetten?

Deze vraag heeft vaak te maken met één van de volgende vragen: hebben wij samen nog een toekomst? Of: hoe kunnen wij onze communicatie verbeteren?

Uw partnerschap is een belangrijke conditie in uw dagelijks bestaan. Het is een plek om thuis en tot rust te komen, plezier te hebben en geaccepteerd te worden zoals u bent. Veranderingen in uw leven hebben invloed op uw partnerschap. Zij kunnen zorgen voor verstoring van de balans. Denk maar eens aan de komst van een kind. Hoe gewenst en welkom ook, het duurt een poosje voor dit nieuwe gezinslid een plek in uw leven heeft. Hoe gaat u ermee om als dit niet meevalt?

Het krijgen van een nieuwe baan kan fijn en uitdagend zijn. Maar een nieuwe situatie vraagt extra inzet. U moet zich opnieuw inwerken en waarmaken. Misschien moet u verder reizen en heeft u minder tijd voor elkaar. Realiseert u zich dat hardop? Praat u daarover met uw partner? Lastiger nog zijn situaties waarvoor u niet heeft gekozen. Denk aan ongewilde kinderloosheid. Of aan ontslag. Het kan zijn dat u of uw partner ziek wordt. Of dat u zich ernstig zorgen maakt om een kind.

Confrontatie met omstandigheden waarover zij niet zelf de regie hebben kan bij mensen leiden tot heftige emoties. Deelt u die met elkaar? Bent u in staat om naar de ander te luisteren zonder direct een reactie te geven? Lukt het om uw gevoel te uiten?

Beseft u dat u uw relatie moet onderhouden om de basis te blijven leggen voor een toekomst waarin u als partners samen door het leven gaat. Want “houden van is gauwer gezegd dan langer gedaan”.

Ups en downs komen voor in ieder partnerschap. Het doel van Samen-Mediation is dat u samen werkt aan een gezonde relatie. Met u mee denken, zodat u zelf en samen tot oplossingen kunt komen voor een relatie waarin u elkaar veiligheid biedt opdat ieder zichzelf kan zijn.

U krijgt ondersteuning om echt te luisteren naar uw partner. Zo kunt u uitspreken wat u op het hart hebt. U kunt ondervinden hoe aan de behoefte van u beiden kan worden voldaan.