Mediation is het gezamenlijk zoeken naar oplossingen met de hulp van een neutrale derde: de mediator, die zorg draagt voor de deskundige procesbegeleiding. Naar ieders belangen wordt gekeken. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen de wil hebben om samen uit de problemen te komen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt u met zakelijke en emotionele ondersteuning om uw eigen oplossing te vinden. U leert daarbij de valkuilen in uw communicatie onder ogen te zien en u leert nieuwe methodes van communiceren. U leert op een actieve manier te luisteren naar elkaar. Wat zijn ieders overwegingen en wensen, wat zit er aan opvatting en beleving achter soms harde woorden? Het doel is dat u samen werkt aan een gezonde relatie en de oplossing van uw problemen. Het gaat er niet om uit te zoeken wie er gelijk heeft. U maakt samen afspraken. De mediator draagt zorg voor de structuur, spelregels en sfeer in het gesprek. Mediation kent een snelle start, de werkwijze is informeel. Een gesprek bij Samen-Mediation is geen therapeutische sessie. In het gesprek is de aandacht gericht op gedrag en praktisch handelen. Gericht op de toekomst. Er wordt ‘achterom gekeken’ voorzover dit nodig is om voorbeelden te verzamelen.

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en stellen wij samen met u vast wat uw vraag aan Samen-Mediation is. We schrijven dit op in een mediationovereenkomst, waarin ook een aantal spelregels voor de gesprekken staat.